Ceník služeb

Ceny za výkony se určují podle rozsahu a druhu použitého stomatologického materiálu.
Nespolupracujeme se žádnými zdravotními pojišťovnami, neboť hradí pouze zastaralé postupy i materiály a většina moderních zákroků a materiálů není do systému všeobecného zdravotního pojištění zahrnuta. Naše klinika nabízí a poskytuje jen moderní, kvalitní a nadstandardní péči, kterou si naši klienti platí sami v plné výši.

Platbu za provedené výkony je možné platit na recepci platební kartou nebo v hotovosti

CENÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONŮCENA V KČ
VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ900,- -1780
ŽURNÁLNÍ OŠETŘENÍ od 500,-
  
OPG RENTGEN VYHOTOVENÍ SNÍMKU1290,-
VYHODNOCENÍ 540,-
CT SNÍMEK2250,-
  
ANESTEZIE 
POVRCHOVÁ25,-
INJEKČNÍ ANESTEZIE – LOKÁLNÍ170,-
ANESTEZIE SVODNÁ300,-
  
DENTÁLNÍ HYGIENA 
INSTRUKTÁŽ ÚSTNÍ HYGIENY340,-
ODSTANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE575,- až 1140,-
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ HYGIENY340,-
AIRFLOW 1 ČELIST960,-
FLUORIDACE  D.M.G PĚNOU780,-
BĚLENÍ ZUBŮ  BRITE SMILEod 8000,-
  
ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE 
FOTOKOMPOZIT – ESTETICKÁ  VÝPLŇ1000,- -2500,-
FOTOKOMPOZIT – DOSTAVBA ZUBU1500,- – 1900,-
FOTOKOMPOZIT – ESTETICKÁ DOSTAVBA1500,- – 3000,-
VÝPLŇ PROVIZORNÍod 360,-
PREPARACE KAZU  NEBO NEVYHOVUJÍCÍ VÝPLNĚod 450,-
PREPARACE  AMALGÁMU(vč.likvidace tox.odpadu)od 450,-
VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBUod 250,-
  
PARODONTOLOGIE 
KOMPLEXNÍ PARODONTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1400,-
KONTROLNÍ PARODONTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 900,-
KYRETÁŽ – 1  ZUB – NA KOŘENod 300,-
FRENULEKTOMIEod 1440,-
PŘERUŠENÍ TAHŮod 2940,-
PŘERUŠENÍ TAHŮ – KAUTEREMod 490,-
  
EXTRAKCE 
EXTRAKCE PROSTÁ – DĚTI290,- – 1200,-
EXTRAKCE PROSTÁ – DOSPĚLÍod 680,-
EXTRAKCE KOMPLIKOVANÁod 900,-
EXTRAKCE  CHIRURGICKÁ NEKOMPLIKOVANÁ900,- – 1500,-
EXTRAKCE  CHIRURGICKÁ KOMPLIKOVANÁ – dle časové náročnosti 
  
CHIRURGICKÉ  ZÁKROKY 
AUGMENTACE/dle rozsahu1500,- až 20000,-
SINUS LIFT UZAVŘENÝod 2500,-
SINUS LIFT OTEVŘENÝ30000,- až 60000,-
  
ENDODONCIE 
REENDODONCIE STARÉ KOŘENOVÉ VÝPLNĚ – 1 kořenový kanálek3100,-
ENDODONTICKÉ OPRACOVÁNÍ A ROZŠÍŘ. KOŘEN.KANÁLKUod 700,-
  
TERAPIE 
OZONOTERAPIE450,-
MAGNETOTERAPIE480,-
LASER  1MIN.84,-
SOLUX390,-
  
IMPLANTOLOGIE 
IMPLANTACE VČETNĚ ZIRCONOVÉ KORUNKYod 30000,- – 35000,-
CENA OD ZAVEDENÍ  DO ZHOTOVENÍ KORUNKY 
  
PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKŮ 
KORUNKA CELOKERAMICKÁ5600,- – 10500,-
  
KORUNKOVÉ  NÁHRADY 
KORUNKA PLÁŠŤ.CELOKERAM.PREPARACE SCHODK.7760,-
SÓLO KORUNKA PLÁŠŤOVÁ  Z KOMP.PLASTU2525,-
SÓLO KORUNKA PLÁŠŤOVÁ  KERAMICKÁ, PREP.SCHŮDK.od 7500,-
SÓLO KORUMNKA FAS.-KOMP.PLAST PREP.SCHŮDKOVÁ3360,-
SÓLO KORUNKA TELESKOPICKÁ- METALOKERAMIKA7360,-
PREPARACE ZUBU NA ČEP.NÁSTAVBU/ NA KK200,-
PREPARACE ZUBU NA KORUNKUod 720,-
KORUNKA  CELOKERAMICKÁod 7500,-do10500,-
  
CEREC 
KORUNKA CELOKERAMICKÁ  CERECod 6300,-
ČLEN MŮSTKU CELOKERAMICKÝ CERECod 6300,-
INLAY CELOKERAMICKÁ  CERECod 3600,-
KORUNKA PREFABRIKÁTod 890,-
  
PROVIZORNÍ, FIXNÍ NÁHRADY – OPRAVY 
PROVIZORNÍ OCHR. MŮSTEK Z PLASTU – DO 6TI ZUBŮod 3600,-
PROVIZORNÍ OCHR. MŮSTEK Z PLASTU – 7 A VÍCE ZUBŮod 5200,-
OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY  S OTISKEM – NOVÁ FASETAod 3000,-
NACEMENTOVÁNÍ KORUNKY PROVIZORNÍ600,-/zub
NACEMENTOVÁNÍ DEFIN. PROTETICKÉ PRÁCE1280,-/zub
ÚPRAVA PROTETICKÉ PRÁCEod 300,-
  
ORTODONCIE 
ÚPRAVA ORTO  APARÁTUod 360,-
ORTODONTICKÁ KONTROLAod 540,- do 680,-
  
DEFINITIVNÍ CENA SE ŘÍDÍ DLE NÁRIOČNOSTI JEDNOTLIVÝCH VÝKONŮ 
KONEČNÁ CENA BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁNA